Mời quý khách xem qua chính sách giao hàng của Truongsinh Foods áp dụng từ 01/03/2022

 1. CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG Truongsinh Foods
  1. 1. Thời gian hoạt động giao hàng
  2. 2. Phạm vi giao hàng
  3. 3. Quy định về chi phí giao hàng
  4. 4. Khu vực: Toàn Quốc

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG Truongsinh Foods

1. Thời gian hoạt động giao hàng

 • 9h00 – 21h00 từ Thứ Hai đến Chủ Nhật.

2. Phạm vi giao hàng

 • Toàn Quốc

3. Quy định về chi phí giao hàng

STT Đơn giá (VNĐ) Phạm vi (tính từ chi nhánh giao hàng) Phí giao hàng
1 Nhỏ hơn 500k Bất kỳ Không hỗ trợ phí giao hàng
2 Miễn phí giao hàng trong nước Bất kỳ Miễn phí
3 Nước ngoài tính phí theo quy định Bất kỳ Tính phí quy định

Thu COD toàn quốc.

Xem thêm một số chính sách khác: