Nghiên cứu, phân tích Sâm Maca Peru điều trị rối loạn cương dương

Maca (Lepidium meyenii) được báo cáo có khả năng cải thiện chức năng cương dương (EF). Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá bằng chứng lâm sàng ủng hộ hoặc phủ định về việc sử dụng maca làm liệu pháp cho rối loạn cương dương (ED) ở nam giới.

Chúng tôi đã tìm kiếm 11 cơ sở dữ liệu để lấy dữ liệu từ các thử nghiệm ngẫu nhiên kiểm soát (RCT) so sánh bất kỳ loại maca nào với một nhóm placebo trong việc điều trị ED ở nam giới. Điểm chính là EF, trong khi các điểm chính phụ khác là chất lượng cuộc sống và sự kiện có hại. Rủi ro về sai số (ROB) đã được đánh giá bằng cách sử dụng Công cụ ROB Cochrane 2.0. Việc chọn thử nghiệm, trích xuất dữ liệu và đánh giá đã được thực hiện độc lập bởi hai nhà nghiên cứu. Phần mềm RevMan 5.4.1 (Hợp tác Cochrane, 2020) đã được sử dụng để tổng hợp dữ liệu và đánh giá chất lượng kết quả nghiên cứu bằng cách sử dụng đánh giá Grades of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation (GRADE).

Chỉ có hai RCT đáp ứng tất cả các tiêu chí bao gồm. Các RCT này đã xem xét tác động của maca đối với EF ở bệnh nhân mắc bệnh rối loạn cương dương nhẹ. Một RCT cho thấy maca có tác động tích cực đối với EF, trong khi RCT khác thì không. Kết quả của phân tích tổng hợp cho thấy rằng maca có tác động tích cực đối với EF ở nam giới mắc bệnh rối loạn cương dương nhẹ (n = 79, MDs 1,13: 0,64 đến 1,61, p = 0,01; p < 0,0001). Cuộc xem xét toàn diện của chúng tôi chỉ tìm thấy bằng chứng hạn chế về lợi ích của maca trong việc cải thiện EF. Một số hạn chế, bao gồm tổng số nghiên cứu và kích thước mẫu, chưa đủ để đưa ra kết luận vững chắc. Cần thêm các nghiên cứu khác để làm sáng tỏ hơn.

Tài liệu nghiên cứu:

https://oss.jomh.org/files/article/20230130-20/pdf/JOMH15305.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922685699
HOTLINE